Faglig seminar - morgendagens utfordringer

 
Vi har blitt invitert til et faglig seminar på Marinteknisk Senter som går av stabelen på lørdag kl. 12.00 med tidligere marinstudenter fra 1970 og 1971. De er i byen for å feire 50-års jubileum.
 
Temaet for seminaret er fremtidens utfordringer med SINTEF Ocean og lunsj vil bli dekket. I tillegg ønsker jubilantene å sette av litt tid til mingling med oss etter seminaret.
 
 
MARIN TEKNIKK FOR FREMTIDENS UTFORDRINGER.
 
kl. 12.00. Fremmøte og litt mingling
kl. 12.10. Velkommen 
kl. 12.15. Forskjellen mellom dagens marintekniske studium og skipsstudiet  i 1970 - v/ professor emeritus Carl Martin Larsen
kl. 12.35. SINTEF Ocean, og litt om det kommende Ocean Space Centre - v/ direktør Vegar Johansen, SINTEF Ocean
kl. 1255. Om autonome fartøy, og undervisning og lab i marin kybernetikk - v/ professor Asgeir Sørensen, NTNU Marin teknikk
kl. 13.20. Pause med enkel servering og mingling
kl. 14.00. Nullutslippsløsninger i maritim sektor – v/ markedsdirektør Trond Johnsen, SINTEF
kl. 14.25. Hvilke nye forskningsfelter har SINTEF identifisert som grunnlag for omstilling av Norge, og hva er potensialene?  
                 v/ Vegar Johansen, SINTEF Ocean
kl. 14.45. Kommentarer og spørsmål fra forsamlingen
kl. 15.00. Takk til NTNUs Institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean
 
 
Starter: 16. oktober 2021 12:00
Slutter: 16. oktober 2021 15:00
Sted: MTS
Arrangør: Styret
Antall påmeldte/antall plasser: 16/25
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6 Alumni