Team BK


Bedriftskontakt Marin er et studentinitiativ ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Vårt mål er å fungere som et bindeledd mellom instituttets studenter og det marintekniske næringsliv. Bedriftskontakt er en frivillig organisasjon for og av Marin Teknikk studenter hvor overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går til vår linjeforening.


BK forside

Organisasjonen ble opprettet på 80-tallet. Bedriftskontakt Marin tilbyr tjenester og skaper arrangementer som gir bedrifter mulighet til å profilere seg ovenfor studentene ved Institutt for Marin Teknikk. Arbeidet består av å arrangere en rekke aktiviteter som bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger, faglige ekskursjoner, jobbformidling mm.


Bedriftskontakt er en innsatsvillig gjeng og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid med dere i næringslivet!

Bedriftskontakt Marin 2020/2021


Elise Aalvik Bilde
Elise Aalvik
Leder

Email:
elise.aalvik@bkmarin.no

Erik Voster Solberg Bilde
Erik Voster Solberg
Nestleder

Email:
erik.solberg@bkmarin.no

Ella Bergli Bilde
Ella Bergli
Bedriftskontakt

Email:
ella.bergli@bkmarin.no

Ari Olason Bilde
Ari Olason
Økonomiansvarlig

Email:
ari.olason@bkmarin.no

Robin Nalum Bilde
Robin Nalum
Bedriftskontakt

Email:
robin.nalum@bkmarin.no

Sara Bakken Heiberg Bilde
Sara Bakken Heiberg
Sponsoransvarlig

Email:
sara.heiberg@bkmarin.no

Bjørn Wilhelm jæger Bilde
Bjørn Wilhelm jæger
IT

Email:
bjorn.jager@bkmarin.no

Sarah Ersland Elseth Bilde
Sarah Ersland Elseth
IT

Email:
sarah.elseth@bkmarin.no

Henrik Reiten Bilde
Henrik Reiten
Bedriftskontakt

Email:
henrik.reiten@bkmarin.no

Alette Vaaje Bilde
Alette Vaaje
Sponsoransvarlig

Email:
alette.vaaje@bkmarin.no

Mats Wesche Svenkerud Bilde
Mats Wesche Svenkerud
Bedriftskontakt

Email:
mats.svenkerud@bkmarin.no

Eirik Jonas Lunde Bilde
Eirik Jonas Lunde
Bedriftskontakt

Email:
Eirikjlu@stud.ntnu.no

Ailin Norman Bilde
Ailin Norman
Bedriftskontakt

Email:
ailin.norman@bkmarin.no

Rafael Valdés Oversand Bilde
Rafael Valdés Oversand
Bedriftskontakt

Email:
rafael.oversand@outlook.com

Sofie Hegdahl Tiltnes Bilde
Sofie Hegdahl Tiltnes
Bedriftskontakt

Email:
Shtiltnes@gmail.com

Jørgen Engelsen Bilde
Jørgen Engelsen
Bedriftskontakt

Email:
jorgen.engelsen@bkmarin.no

Hedda Aksnes Bilde
Hedda Aksnes
Sosiale medier

Email:
hedda.aksnes@bkmarin.no

Finn Lorange Bilde
Finn Lorange
Bedriftskontakt

Email:
finn.lorange@bkmarin.no

Vegard Bårsaune Bilde
Vegard Bårsaune
IT

Email:
vegabaar@stud.ntnu.no

Erik Liu Bilde
Erik Liu
IT & Bedriftskontakt

Email:
erik.liu2001@gmail.com

Oda Bruun-Olsen Bilde
Oda Bruun-Olsen
Bedriftskontakt

Email:
oda.bruun.olsen@gmail.com

Gjermund Smedsland Bilde
Gjermund Smedsland
Bedriftskontakt

Email:
gjermund.smedsland@bkmarin.no

Karoline Barstein Bilde
Karoline Barstein
Bedriftskontakt

Email:
karoline.hokstad.barstein@bkmarin.no

Maria Voldsund Bilde
Maria Voldsund
Bedriftskontakt

Email:
maria.voldsund@bkmarin.no

Ola Veglo Bilde
Ola Veglo
Bedriftskontakt

Email:
ola.veglo@bkmarin.no

Simen Helgesen Bilde
Simen Helgesen
Bedriftskontakt

Email:
simen.helgesen@bkmarin.no

Vegard Andersen Bilde
Vegard Andersen
Bedriftskontakt

Email:
vegard.andersen@bkmarin.no

Per Henrik Ramberg Bilde
Per Henrik Ramberg
Bedriftskontakt

Email:
per.henrik.ramberg@bkmarin.no