Team BK


Bedriftskontakt Marin er et studentinitiativ ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Vårt mål er å fungere som et bindeledd mellom instituttets studenter og det marintekniske næringsliv. Bedriftskontakt er en frivillig organisasjon for og av Marin Teknikk studenter hvor overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går til vår linjeforening.


BK forside

Organisasjonen ble opprettet på 80-tallet. Bedriftskontakt Marin tilbyr tjenester og skaper arrangementer som gir bedrifter mulighet til å profilere seg ovenfor studentene ved Institutt for Marin Teknikk. Arbeidet består av å arrangere en rekke aktiviteter som bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger, faglige ekskursjoner, jobbformidling mm.

Bedriftskontakt er en innsatsvillig gjeng og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid med dere i næringslivet!

Ønsker dere å komme å avholde bedriftspresentasjon hos oss? Meld interesse via vedlagt skjema, så tar vi kontakt! Interesseskjema til bedriftspresentasjon.

Samarbeidspartnere


Samarbeidspartner1
Samarbeidspartner2

Bedriftskontakt Marin 2023 / 2024


Oda Bruun-Olsen Bilde
Oda Bruun-Olsen
Leder

Email:
oda.bruun.olsen@gmail.com

Fredrik Person Bilde
Fredrik Person
Nestleder

Email:
fredrikjperson@gmail.com

Sebastian Dietrich Bilde
Sebastian Dietrich
Økonomiansvarlig

Email:
sebasdie@stud.ntnu.no

Karoline Helene Bjørndal Bilde
Karoline Helene Bjørndal
IT-ansvarlig

Email:
karolhbj@stud.ntnu.no

Caroline Steindal Floen Bilde
Caroline Steindal Floen
Sosiale medier

Email:
carolsf@stud.ntnu.no

August Hovig Birkeland Bilde
August Hovig Birkeland
Sponsoransvarlig

Email:
augustbi@stud.ntnu.no

Gard Vilsvik Bilde
Gard Vilsvik
Sponsoransvarlig

Email:
gardv@stud.ntnu.no

Mia Stinessen Bilde
Mia Stinessen
Bedriftskontakt

Email:
miamst@stud.ntnu.no

Anders Kavli Bilde
Anders Kavli
Bedriftskontakt

Email:
Anders.kavli@icloud.com

Jennie Marie Rannestad Bilde
Jennie Marie Rannestad
Bedriftskontakt

Email:
jenniemr@stud.ntnu.no

Lars Simonsen Bilde
Lars Simonsen
Bedriftskontakt

Email:
Larsfs@stud.ntnu.no

Ingeborg Willoch Bilde
Ingeborg Willoch
Bedriftskontakt

Email:
Ingebsw@ntnu.no

Eirik Gjølme Moen Bilde
Eirik Gjølme Moen
Bedriftskontakt

Email:
eirikgmo@stud.ntnu.no

Tuva Solli Bilde
Tuva Solli
Bedriftskontakt

Email:
tuva.solli@gmail.com

Magnus Noodt Bilde
Magnus Noodt
Bedriftskontakt

Email:
magnudn@stud.ntnu.no

Eirik Jonas Lunde Bilde
Eirik Jonas Lunde
Bedriftskontakt

Email:
Eirikjlu@stud.ntnu.no

Erik Voster Solberg Bilde
Erik Voster Solberg
Bedriftskontakt

Email:
erikvs@stud.ntnu.no

Hedda Aksnes Bilde
Hedda Aksnes
Bedriftskontakt

Email:
hedda.aksnes@bkmarin.no

Mats Wesche Svenkerud Bilde
Mats Wesche Svenkerud
Bedriftskontakt

Email:
matsws@ntnu.no

Ari Olason Bilde
Ari Olason
Bedriftskontakt

Email:
ario@stud.ntnu.no

Ella Bergli Bilde
Ella Bergli
Bedriftskontakt

Email:
Esbergli@stud.ntnu.no

Elise Aalvik Bilde
Elise Aalvik
Bedriftskontakt

Email:
eliseaal@stud.ntnu.no

Sarah Ersland Elseth Bilde
Sarah Ersland Elseth
IT

Email:
sarahee@stud.ntnu.no

Bjørnar Nordhasli Bilde
Bjørnar Nordhasli
IT

Email:
bjonor@stud.ntnu.no

Aurora Monslaup Fossland Bilde
Aurora Monslaup Fossland
IT

Email:
auroramf@stud.ntnu.no

William Boland Bilde
William Boland
IT

Email:
willibo@stud.ntnu.no