For Bedriften


Bedriftskontakt marin en organisasjon som jobber for å sette studentene ved Marin teknikk, NTNU og næringslivet i kontakt. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss send gjerne mail til bedriftskontakt@marin.ntnu en av våres respektive medlemmer i Team BK.

Ønsker dere å komme å avholde bedriftspresentasjon hos oss? Meld interesse via vedlagt skjema, så tar vi kontakt! Interesseskjema til bedriftspresentasjon.

BK forside

Hva Bedriftskontakt Marin kan gjøre for deres bedrift?


Bedriftspresentasjon: En kveld der studentene skal bli bedre kjent med bedriften. Kvelden begynner som regel med en presentasjon fra bedriften på ca 1 time, etterfulgt av en form for bespisning. Her har vi mange ulike tilbud i ulike prisklasser. Bespisningen kan foregå enten på SIT-kantinen, Tyholt-tårnet eller en foretrukken restaurant. Dersom bedriften ønsker det fortsetter kvelden på marinstudentenes eget sted, Skipslogen der det er mulighet for mingling. Arrangementet er svært fleksibelt og det er bedriften som bestemmer det meste. Dere velger dato, hvor mange som skal inviteres og fra hvilke klassetrinn, samt bespisning. Bedriftspresentasjonen kan holdes i forbindelse med ansettelse, eller kun for å gi studentene et inntrykk av bedriften.

Deling av stillingsannonser: Dersom dere ønsker å ansette marin studenter deler vi gjerne stillingsannonsen for dere. Vi kan sende mail til de aktuelle studentene, legge annonsen ut på nettsiden samt legge ut et innlegg på facebook. Vi deler både sommerjobber, deltidsjobber, samt fulltidsstillinger etter endt studie. Disse tjenestene er helt gratis.

Arrangere intervjurunder: Dersom dere ønsker å intervjue flere studenter ved Marin teknikk tar vi gjerne kontakt med aktuelle studenter. Vi kan også ordne med rom og forfriskninger utover dagen. Dette tilbudet fungerer veldig bra å kombinere med en bedriftspresentasjon.

Instagram Takeover: Dersom dere ønsker å vise marinstudenten hvordan en dag i arbeidslivet fungerer kan dere ta over vår instagram-konto. Dere kan da legge ut stories om en arbeidsdag hvor det vil bli lagret og være tilgjengelig på forsiden på vår instagram-konto .

Samarbeid om diplomoppgave: Dersom dere ønsker å samarbeide med en masterstudent om diplomoppgave hjelper vi dere gjerne med å komme i kontakt med aktuelle studenter.

Hvem er marinstudenten?


Marin teknikk er et masterstudie på NTNU som utdanner sivilingeniører. Fra 3. året på marin velger studentene en hovedprofil blant 6 ulike som studenten spesialisere seg innenfor. De ulike hovedprofilene er:

Marin Konstruksjonsteknikk: Hovedprofilen gir deg kunnskap om beregningsmetoder for virkningen av ulike laster. Den gir deg kunnskap om hvordan bestemme konstruksjonens styrke og hvordan kontrollere lastens virkning. Et overordnet mål er å utforme og dimensjonere konstruksjoner slik at de tilfredsstiller funksjons- og sikkerhetskravene på en optimal måte. Det er viktig å kunne beherske grunnleggende konstruksjonsmekanikk, for å kunne kontrollere resultatene av slike analyser, og for å kunne utvikle nye konstruksjoner.

Marin Kybernetikk: Hovedprofilen kombinerer teoretisk og praktisk forståelse av disiplinen reguleringsteknikk. Man oppnår en grundig innsikt i hvordan andre, relevante disipliner kan modelleres matematisk. Studentene blir dermed i stand til å utvikle avanserte, automatiserte regulerings- og overvåkningssystemer for ulike formål innen offshorevirksomhet, skipsteknikk og fiskeri/havbruk

Marin Hydrodynamikk: Hovedprofilen skal gi kunnskap om motstand, propulsjon (framdrift) og sjøegenskaper til konvensjonelle skip og hurtiggående fartøy. Den gir også kunnskap om bølgeinduserte bevegelser og belastninger på offshore konstruksjoner samt metoder og teknikker for modellering og analyse av marine konstruksjoner. Etter at plattformer, rørledninger og andre typer offshore-konstruksjoner er ferdig konstruerte og utplasserte i havet, blir det gjennomført omfattende og kompliserte operasjoner både på havoverflaten og nedover i dypet. Hovedprofilen skal også gjøre deg i stand til å delta i planlegging og oppfølging av slike marine operasjoner.

Marin Prosjektering: Prosjektering er å utvikle systemer som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller en sluttbrukers krav. Arbeidet er karakterisert ved at man bygger opp en plan for et fartøy, anlegg eller system. Undervisningsvirksomheten ved hovedprofilen Marin prosjektering retter seg særlig mot tre anvendelsesområder: Prosjektering av skip og anlegg, inkludert sjøtransport og logistikksystemer, Prosjektering av fiskefartøy og havbruk og prosjektering av undervannssystemer.

Marint Maskineri: De som velger denne hovedprofilen vil få utstrakte kunnskap om blant annet: produksjon av elektrisk og mekanisk energi til sjøs, i denne forbindelse også forbrenningsmotorer, regulering av maskinerisystemer, måling av mekaniske og termiske størrelser samt væske- og varmetransport og mekaniske svinginger. Studentene får opplæring i hvordan kunnskapen kan anvendes til å utforme og dimensjonere komplette maskinerianlegg for både skip og plattformer. De lærer også å analysere, modellere og simulere maskinerisystemer matematisk.

Sikkerhet og Driftsledelse. Moderne skip og offshore produksjonsanlegg for olje og gass er kapitalintensive. De stiller høye krav til sikkerhet, miljøhensyn og effektivitet. Evne til å drive slike enheter optimalt er derfor meget viktig. Hovedprofilen skal gi studentene grunnleggende innsikt i driftsteknikk for marine systemer og anlegg. Den gir kunnskap om elementene som påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og kostnader, og om hvordan man tar hensyn til disse i ulike livsfaser hos et teknisk anlegg. Videre får studentene grunnleggende kunnskap om strategier, systemer og krav til kontroll og styring av disse elementene.