Maritime Advisory is an independent unit within DNV Maritime and employs about 260 consultants and engineers who support customers in the maritime industry globally in their efforts to make the right decisions to achieve sustainable operations and profitable results. We have the capabilities, experience, and track record to deliver high-value solutions, mobilize the full potential of customers’ assets and operations, and put technical matters and business decisions into a meaningful context to achieve optimal solutions. We are the preferred advisor in the ongoing process of achieving emission goals in the maritime industry.

 

We are now looking for a new colleague to strengthen our advisory team. The candidate will have a regular permanent employment within a unit in Maritime Advisory and be engaged in the 18 months maritime trainee program organized by the Norwegian Shipowners Association starting in August 2023.

Om DNV

Vi er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljøet. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi takle de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte.

DNV logo
Maritime Technical Trainee - Norwegian Shipowners Association’s program

Bedrift: DNV
Stilling: Trainee
Lokasjon: Høvik
Søknadsfrist: 2. oktober 2022
Kontaktperson: Bjørn Berger
Telefon: +4792207050