Synes du forretningsmodeller, maritime integrerte operasjoner eller bruk av data, programmering og analyse for forretningsutvikling er spennende?

Vi har et bredt sett av oppgaver vi ønsker fremoverlente studenter til i sommer. Vi er også åpne for deltidsstillinger før og etter sommeren. Fortell oss hva du brenner for, hva du har erfaring med, kunnskap om og hva du synes er mest interessant, også kan vi tilpasse og plukke dine oppgaver ut fra dette.

Arbeidsoppgaver

Vi har mange spennende utviklingsoppgaver og vil velge oppgaver ut fra dine interesser og kompetanse. Du vil få sittet tett på personene i konsernledelsen i Torghatten som har ansvar for utviklingsaktivitetene i konsernet (Direktør for teknologisk utvikling (CTO), Digital direktør (CDO) og leder for forretningsutvikling (CBDO), og de vil være med på å definere arbeidsoppgavene sammen med deg).

Vi trenger skarpe og motiverte hoder til blant annet følgende oppgaver:

  • Forretningsmodeller for utrulling av vannbåren mobilitet

I 2023 ruller vi ut vår første kommersielle linje for autonome, byferjer i Stockholm. Synes du det er spennende å jobbe med forretningsmodeller og strategier for skalering, samt videreutviklinga av en tjeneste? I denne konteksten vil det være behov for både å se på hvordan tjenesten i Stockholm, skal videreutvikles basert på erfaringene fra oppstart og drift, for å møte kundenes forventinger best mulig, og likeså hvordan vannbåren mobilitet mest hensiktsmessig kan rulles ut til øvrige storbyer verden over.

  • Analyse og programmering

Er du interessert i å sammenstille data, og visualisere innsikt fra data som gir forretningsverdi? Vi er i ferd med å etablere en dataplattform med både eksterne data og interne data fra våre fartøy og virksomhet, og har i kjølvannet av dette masse spennende innsiktsarbeid foran oss. Vi er i startgropa for å bli en datadrevet virksomhet, så din kompetanse vil utgjøre en forskjell. Temaene vi skal jobbe med er mange og varierte; drivstoff/energiforbruk i våre fartøy, bærekraftsanalyser og bemanningsanalyser, drifts-KPI’er mm.

  • Integrerte operasjoner og prediktivt vedlikehold

Vi ser på hvordan kontrollrom kan benyttes for å få en tryggere og mer effektiv drift av våre samband. I dette ligger blant annet utvikling og testing av hvordan maskinrom og overfart kan samspille med et kontrollrom på land. For å operere autonomt er det en rekke funksjoner vi må finne nye måter å håndtere, eksempelvis passasjertelling, evakuering, og på- og avkjøring av kjøretøy. Data fra fartøyene er en forutsetning for autonomi og legger samtidig til rette for at vi kan utvikle nye konsepter for prediktivt vedlikehold og energieffektivisering.

Vi søker deg

Vi søker deg som blir trigga av en eller flere av arbeidsoppgavene vi beskriver. Kanskje ser du også at maritim sektor er et spennende sted å arbeide? Du bør kunne jobbe selvstendig og strukturert, og kunne snakke med ulike folk for å forstå kontekst og organisasjonens behov.

Vi søker deg som fortrinnsvis er kommet et stykke ut i utdanningsløpet ditt. Vi ønsker oss studenter fra ulike faglige retninger, blant disse Industriell økonomi og teknologiledelse, marin teknologi, kybernetikk, maskin/drift og vedlikehold, datateknikk, økonomi og energi og miljøledelse.

Det er en fordel om du har opparbeidet deg noe relevant arbeidserfaring i tillegg til studiene. Personlige egenskaper vil vektlegges i ansettelsen. Du må være nysgjerrig, fleksibel, selvgående og kunne samarbeide godt med ulike typer mennesker.

Vi har norsk som arbeidsspråk i Torghatten, så norsk språk er en forutsetning. I tillegg forventer vi at du behersker engelsk på et godt nivå.

Om Torghatten AS

Torghatten AS er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca 3 mrd kr og ca 1250 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø, fordelt på ruter for ferje og hurtigbåt i hele Norge.

Torghatten AS har i alle år vært et konkurranseinnstilt konsern, med fokus på allsidig virksomhet i et langsiktig perspektiv. Gjennom et bredt utdanningstilbud, god ledelse og solid lokal forankring i våre datterselskaper, har vi det som skal til for å lykkes også i fremtiden. 

Torghatten AS logo
Sommerjobb

Bedrift: Torghatten AS
Stilling: Sommerjobb
Lokasjon: Trondheim
Søknadsfrist: 30. januar 2023
Kontaktperson: Reidun Svarva
Email: reidun.svarva@torghatten.no