Er du student eller nyutdannet?

Hvert år ansetter vi nyutdannede og sommerjobbere og kanskje noen som vil skrive sin masteroppgave hos oss. Normalt skjer denne rekrutteringen på høsten. Når det gjelder for ansettelser i 2021, så ha vi altså fyllt opp det fleste stillingene, men du er hjertelig velkommen til å sende oss en søknad for mulig ansettelse for 2022. 

Vi ansetter nyutdannede sivilingeniører med kompetanse innenfor fagområdene konstruksjon, marin-teknikk, geoteknikk, damsikkerhet, hydrologi og programmering. Hvis du har et ønske om å jobbe i Olav Olsen enten på Lysaker eller i Trondheim, er du hjertelig velkommen til å sende oss en søknad.

https://app.cvideo.no/olavolsen/stilling/4273

Om Dr. techn. Olav Olsen

Dr.techn. Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og og sin doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong. 

Vi er rådgivende ingeniører med solid renommé innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi. Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi.

Vi jobber med alle faser av et prosjekt, fra konseptstudier til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen, inkludert tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

Høsten 2020 ble Dr. techn. Olav Olsen en del av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike. Artelia eier også det danske rådgiverselskapet MOE. Som en naturlig utvikling av samarbeidet inngår nå MOE’s rådgivere i Norge i Olav Olsens utvidede tjenestetilbud innen Elektro, VVS, Miljø- og Energiteknikk. 

Dr. techn. Olav Olsen logo
Er du student eller nyutdannet?

Bedrift: Dr. techn. Olav Olsen
Stilling: Fulltidsjobb
Lokasjon: Trondheim, Lysaker
Søknadsfrist: 31. desember 2021