KONSULENTER - PROSJEKTERING AV SJØTRANSPORT

Vi søker deg som ønsker å skape fremtidens grønne løsninger innen transport på sjø og land. Vi ønsker å finne unge talenter som vil løse bransjen tøffeste utfordringer. Det vil gi våre kunder betydelige fordeler med høyere transportytelse, mindre utslipp, lavere kostnader og bedre logistikk. Flowchange er en ledende leverandør av løsninger for grønn transport. Vi jobber sammen med transportkundene for å skape en effektiv og utslippsfri logistikk som tilfredsstiller fremtidige behov.

JOBBESKRIVELSE

Flowchange har ansvar for Grønt skipsfartsprograms servicekontor for vareeiere; og for Grønt Landtransportprogram. Her bistår vi kunder med å kartlegge muligheter for å ta i bruk utslippsfri sjø- og veitransport. Vi kartlegger dagens transport, utvikler strategier for å nå mål om minst 50% reduksjon av CO2-utslippet innen 2030.  Og, vi hjelper kunder med å lage grønne avtaler om bærekraftig transport. Tjenesten er sponset av Klima- og miljødepartementet.

Blant kundene finner vi ASKO, Felleskjøpet, HeidelbergCement, Celsa, Veidekke og mange flere. Vi har bistått ASKO med å lage autonome og utslippsfrie sjødroner. Vi hjelper Samskip med å lage utslippsfrie containerskip med autonom lasthåndtering. Vi bistår Heidelberg og Felleskjøpet med å gjøre avtaler for karbonfri sjøtransport. Vi utvikler utslippsfri asfalttransport for Veidekke. Vi hjelper havbruksindustrien med å bli bærekraftig. Til sammen jobber vi med mer enn 20 slike kunde-case. Gjennom vår bistand i Grønt skipsfartsprogram og Grønt landtransportprogram er vi ledende i verden på dette område.

Vi vil bygge opp et miljø for unge sivilingeniører, logistikkere, og siviløkonomer med pasjon for det grønne skiftet. Hos oss vil du fungere som konsulent sammen med en eller flere av våre partnere fra første dag. Og jobbe med andre nyutdannede. Du vil få ansvar for analyser og kundekontakt. Sterke analytiske evner er nødvendig, i tillegg til evne til god kundedialog.

Arbeidssted vil være i våre lokaler i Barcode i Oslo Sentrum og hos DNVGL på Høvik.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Kartlegging av dagens transport og utslipp
 • Prosjektering av fremtidens skip, lasthåndtering og transport
 • Lønnsomhetsberegninger for å finne de beste alternativer
 • Lage bærekraftstrategier frem mot 2030
 • Forhandle frem og skape grønne avtaler for transport.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Nyutdannede master-studenter innen marinteknikk og/eller energi og miljø

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Pådriver for forbedring
 • Nysgjerrighet, entusiasme og kreativitet
 • Evne til omsette behov til gode løsninger
 • Gode analytiske evner og ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å skape tillit hos og relasjoner til kunder og kolleger
 • Lagspiller som samarbeid godt med andre og som har vilje til å lære bort og dele informasjon
 • Selvgående, initiativrik og beslutningsdyktig, men også lydhør for innspill fra andre
 • God gjennomføringsevne og evne til å prioritere
 • Sosiale evner som bidrar til å et gode arbeidsmiljøet hos oss og de vi jobber med

VI TILBYR

Ansettelse fra sommeren 2021. Deloppgaver i forkant slik at du kan se om du liker oppgavene og miljøet - via Teams i starten.

 • Gode karrieremuligheter i raskt voksende firma
 • Du blir en del av en kultur preget av innovasjon og nyskapning, der fremtidens teknologi skapes
 • Interessante utfordringer innen det grønne skiftet
 • Omfattende veiledning fra seniorkonsulenter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø med flere unge ansatte
 • Nært samarbeid med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

Vi er en likeverdig arbeidsgiver og verdsetter mangfold i selskapet vårt. Vi diskriminerer ikke på grunnlag av rase, religion, farge, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell legning, alder, sivilstand, veteranstatus eller funksjonshemning.

SØKNAD

Søk snarest. Send søknad til jobb@flowchange.no. Sørg for at du sender inn følgende dokumenter for din søknad:

 • Følgebrev - på norsk
 • CV - på engelsk eller norsk
 • Karakterutskrifter fra videregående skole og universitet

INDUSTRI OG FAGOMRÅDER

Rådgivning. Sjøtransport med fokus på kyst og nærtransport. Energiøkonomisering. Hydrogen og ammoniakk som drivstoff. Lønnsomhetsanalyser. Strategi. Bærekraft. Transport og logistikk.

Om Flowchange

Flowchange bidrar til å endre og effektivisere vareflyten for godstransport i Norge. Samtidig vil vi fremme det grønne skiftet i transportsektoren. Det dreier seg om intermodale løsninger, sjø- og banetransport samt et grønt skifte for lastebiltransporten i Norge.

Flowchange logo
KONSULENT - PROSJEKTERING AV SJØTRANSPORT

Bedrift: Flowchange
Stilling: Fulltidsjobb
Lokasjon: Oslo, Høvik
Søknadsfrist: None
Email: jobb@flowchange.no