Ocean Access

English-speaking applicants are welcome to apply for this position for hydrodynamic simulation work & product development. Feel free to reach out for more information.

Om stillingen
Gjennom denne stillingen vil du bli en del av det voksende teamet til Ocean Access og kunne påvirke utviklingen av en spennende oppstartsbedrift. Du vil få jobbe med kundeprosjekter og teknologiutvikling som kombinerer software og hardware, og tilegne deg masse verdifull erfaring gjennom å utvikle løsninger fra konsept til fysisk produkt. Vi ser etter en allsidig kollega som trives med å både jobbe selvstendig og som en del i et tverrfaglig team. Typiske arbeidsoppgaver går ut på modellering og simulering av prototyper og konsepter for å gjøre beslutninger om produktdesign. Resultatene fra dine simuleringer vil en drivkraft i den fysiske utformingen av produktet! Arbeidsoppgaver kan også innebære bygging og testing av prototyper i feltet, samt videreutvikling av kommersielle produkter på sikt. Stillingen er tiltenkt 20-40%, men dette kan diskuteres.

Kvalifikasjoner til stillingen

  • Kan jobbe selvstendig og godt sammen med andre
  • Det spiller ingen rolle om du er ekstrovert eller introvert, så lenge du kan kommunisere godt med resten av teamet
  • Interessere for innovasjon, produktutvikling og simulering
  • Initiativrik og ønske for faglig utvikling i tillegg til å trives med varierte arbeidsoppgaver
  • Hvis du har valgt profil så er konstruksjonsteknikk og marin prosjektering veldig passende, men det holder at du har interesse for hydrodynamikk
  • Det er et pluss med erfaring innen SIMA, Aquasim eller andre simuleringsverktøy

Ta gjerne kontakt med oss for en prat! Vi ansetter folk også folk innen andre fagområder, så om du eller noen du kjenner er interessert, ta kontakt med Fredrik Lilleøkdal på fredrik@oceanaccess.no eller tlf 988 41 415.

Om Ocean Access

Ocean Access er en startup fra NTNU som lager nye løsninger for fjernovervåkning til havs. Vi utvikler nedsenkbare kommunikasjonsbøyer som er autonome og kan bevege seg opp og ned gjennom vannkolonnen. Bøyene kan gjøre målinger gjennom hele vannkolonnen og kan nedsenkes og beskyttes fra havoverflaten under storm eller ekstremvær. Bøyene kan dermed kobles til ulike sensorer etter behov og sørge for trådløs overføring av innsamlet data til kunder på land. Teknologien utvikles blant annet for miljøovervåkning og for lekkasjedeteksjon innen offshore energi, og til innsamling av viktig og verdifull data for akvakultur og havforskning.

Visjonen til selskapet er å drastisk senke kostnadene for datainnsamling fra havet, slik at dette kan skaleres opp og gjøres mer tilgjengelig for maritim industri. I Ocean Access vil du få jobbe med spennende teknologi i skjæringspunktet mellom sensorikk, trådløs kommunikasjon og undervannsteknologi.

Ocean Access logo
hydrodynamisk simuleringsarbeid & produktutvikling - deltidsstilling

Bedrift: Ocean Access
Stilling: Deltidsjobb
Lokasjon: Trondheim
Søknadsfrist: None
Kontaktperson: Fredrik Lilleøkdal
Email: fredrik@oceanaccess.no
Telefon: 988 41 415