NTHS

Om NTHS

mannhullet.no/nths

 

NTHS – Nordens Tekniska Högskolors Skeppsbyggarekongress, er en forening mellom studenter innenfor den maritime næringen i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Fra disse fire landene er det fem delegasjoner som møtes til den årlige NTHS kongressen. Delegasjonene er:

- NTNU, Trondheim Norge (Mannhullet)

- DTU, København Danmark (Nul-kryds)

- CTH, Göteborg Sverige (Chalmers Skeppsbyggare)

- HUT, Helsingfors Finland (Laivanrakentajain Kerho)

- KTH, Stockholm Sverige (Kungliga Skeppsällskapet)

Hvordan bli med

Det er kun mulig å søke opptak i 3. klasse, og da er du automatisk med på minst en kongress til. Opptaksprosessen skjer med loddtrekning, og er åpen for alle 3. klassinger, men studenter med engasjement i Mannhullet har større sjanse for å bli valgt, i henhold til reglene under:

- Maks fem lodd per person

- Ett lodd for å være marinstudent

- Ett lodd for RUKA-sjef/MSK-sjef/undergruppe-sjef (Bedriftskontakt, Seilbåtkomiteen, Coma, Motorbåtkomiteen, Skipslogen, Marina, Tåkeluren, M.I.T)

- Ett lodd for å være med i Mannhullet styret

- Ett lodd hvis en har vært med i en undergruppe i mer enn to år (Her gjelder ikke Tåkeluren og Coma) Årets Formann er automatisk med i NTHS.