Bedriftskontakt Marin

Om Bedriftskontakt Marin

bkmarin.no

 

Bedriftskontakten ved Instituttet for Marin Teknikk ved NTNU er en gruppe studenter som har som mål å knytte kontakt mellom instituttets studenter og det marintekniske næringslivet. Bedriftskontakt er i dag et femårig verv. Dette gjør medlemmene våre erfarne, dyktige og trygge i sine representative oppgaver. 

Vår visjon er å gi studentene økt innsikt i det marintekniske næringsliv og vise hvilke karrieremuligheter de har etter endt studium. Dette gjør vi gjennom hyppig kontakt med aktuelle bedrifter og næringsliv.

 

For påmelding til bedriftspresentasjon, kurs og lignende, besøk oss på vår egen nettside bkmarin.no

Historie

Gjennom åttiårene ble marinstudenter så attraktive at man så behovet for en egen bedriftskontakt. Det ble derfor startet en liten gruppe med Ragnar Wisløff i spissen. Det meldte seg straks problemer da BK mente at de burde være uavhengige av Mannhullet. Mannhulletstyret mente det var ”uheldig” med to ansikter utad for marinstudentene og mente sterkt at BK skulle være underlagt Mannhullet. BK begrunnet det hele med at de var for seriøse aktører til å være med i paraplyorganisasjonen Mannhullet, og henviste Mannhullet til at de kunne holde seg til sine sosiale arrangementer.

I 1987 skjedde det som måtte skje, BK’s egen sjef går med på å bli en del av Mannhullet. BK-sjefen blir stemplet som en ”judas”, og allerede neste år prøver den nye BK-sjefen seg atter på selvstendighet. Dette skjer dog uten hell. Til syvende og sist trivdes begge partene med den bitre sammenslåingen.Etter dette er stridsøksen blitt lagt ned for godt, og både Mannhullet og BK er gode samarbeidspartnere til den dag i dag.