Bedriftskontakt Marin

Om Bedriftskontakt Marin

bkmarin.no

 

Bedriftskontakten ved Instituttet for Marin Teknikk ved NTNU er en gruppe studenter som har som mål å knytte kontakt mellom instituttets studenter og det marintekniske næringslivet. Bedriftskontakt er i dag et femårig verv. Dette gjør medlemmene våre erfarne, dyktige og trygge i sine representative oppgaver. 

Vår visjon er å gi studentene økt innsikt i det marintekniske næringsliv og vise hvilke karrieremuligheter de har etter endt studium. Dette gjør vi gjennom hyppig kontakt med aktuelle bedrifter og næringsliv.

 

For påmelding til bedriftspresentasjon, kurs og lignende, besøk oss på vår egen nettside bkmarin.no

Hva gjør vi?

  • Arrangerer bedriftspresentasjoner
  • Gir studentene motivasjon gjennom ekskursjoner, foredrag, kurs og lignende.
  • Formidler relevante jobber og sommerjobber
  • Prosjekt- og diplomoppgaveformidling
  • Gjennomfører spørreundersøkelser
  • Andre relevante oppgaver og prosjekter knyttet til studenter og næringsliv