-Billetter kan kjøper via Favrit-

1 / 3

-Kjøpsbetingelser-

  • Som jubileums-funk får til du mulighet til å kjøpe ÉN funke-billett (altså en billett til redusert pris) per arrangement. Du kan ikke kjøpe flere funke-billetter. Kjøper du funkebillet uten å være funk, vil du ikke slippe inn på arrangementet og heller ikke få refundert beløpet
  • Refusjon av billetter er ikke mulig, med unntak av en eventuell avlysning av arrangementer. Dersom du ikke kan bruke billetten din, står du selv ansvarlig for å selge billetten din videre. Dersom du selger billetten din videre, ta kontakt med jubkom-billett@mannhullet.no. Videre salg og kjøp av billetter kan gjøres på Mannhullet - Markedplass
  • Det er mulig å kjøpe flere billetter til samme arrangment (MAKSIMALT 4 BILLETTER*. Kjøper du flere billetter enn det som er lov vil kun 4 av disse være gyldige!
  • Kjøper du flere billetter til ett og samme arrangment er den som kjøper ansvarlig for å ta ut billetter til alle ved innslipp. MØT OPP SAMMEN!
  • Vi forbeholder oss retten til å be om korona-sertifikat eller negativ hurtigtest ved innslipp dersom dette kreves av lokale eller nasjonale myndigheter.