Julekalender 10.desember!

Publisert: 10. Desember 2015 11:56. Sist endret: 10. Desember 2015 12:20.

5.klassingene ved Marin Teknikk får tildelt egne kontorer her ved MTS. Ofte har kontorene spesielle og kreative navn som speiler kontorets medlemmer. Hvilke av disse kontornavnene tilhører hvilke kontorgrupper? Par opp kontornavn med riktig bilde.

Par opp bildene under med disse kontornavnene:

A. Champagnesvingen

B. KøntHore

C. Mermaid Office

 

Skriv svaret på en lapp (ca. 1/6 av en A4 ark og lever lappen på styrekontoret mellom kl. 12.00 og kl. 13.00!

 

 

//English version//

When student at the institute of Marine Technology enters their final year, they are provided with an office. Many of the offices has special and creatice names that often reflect the office-crew "living" there. Todays calender task is: pair up the following pictures (1, 2 and 3) of three office-crewes with their office-names (A, B and C):

A. Champagnesvingen

B. KøntHore

C. Mermaid Office

Write the answear on a piece of paper and come to office A1.021 between 12.00 and 13.00 pm to deleiver you answear :)