Luke 17 i Mannhullets julekalender!

Publisert: 17. Desember 2015 12:03.

Dagens oppgave:

Ranger Mannhullets styremedlemmer ette alder (yngst til eldst)

 

Svaret leveres på en lapp til styrekontoret innen kl. 12.30. Husk å skrive navn, klasse og telefonnummer på lappen!

 

Todays question:

List the boardmembers of Mannhullet by age (youngest to oldest)

 

Deliever your answer on a note to Styrekontoret by 12.30. Remember to write your name, class and phone number on the note!