Mannhullets Skipsfartskonferanse 2017

Publisert: 26. September 2016 13:05.

Shipping – og offshore-industrien blør, samtidig bryter oppdrettsnæringen rekorder; maritim næring navigerer seg inn på ny kurs. Hvordan skal næringen posisjonere seg i en stadig mer globalisert og digital verden? MSK 2017 tar for seg hvordan innovasjon har, og skal, ta oss fremover, samt gi et innblikk i hvorfor vi er i havets århundre.

 

70 prosent av planeten er dekket av hav, 80 prosent av havet har en dybde på over 3000 meter og 90 prosent av havrommet er fremdeles ikke utforsket. I en verden med dramatisk befolkningsvekst, er behovet for bærekraftig mat kritisk. Med rett teknologi, kan havet potensielt gi mat til oss alle. Klarer havbruksnæringen å ta det neste steget?

Store deler av den tradisjonelle skipsfarten, har siden finanskrisen opplevd svake markeder. Bransjen har vært kritisert for å være i overkant konservativ med liten endringsvilje. Dampskipet drepte seilskuta, på samme måte som dampskipet igjen ble drept av forbrenningsmotoren. Flere mener en ny «disruption» i skipsfarten kan være på vei.

Mannhullets Skipsfartskonferanse 2017 skal handle om historisk innovasjon og utforskning av nye løsninger. Sammen skal vi ta steget ut i havets århundre. 

 

Gå inn på hjemmeisden vår mannhullet.no/msk.html for å lese mer om våre foredragsholdere og årets styre!

 

Vi gleder oss til februar, 

 

Hilsen styret i MSK 2017