1. påskenøtt

Publisert: 03. April 2017 10:58. Sist endret: 03. April 2017 11:57.

Fram til kl. 12:00 vil du ha mulighet til å levere svar på spørsmålet. Svaret skrives på en lapp og den må inneholde navn, klassetrinn og telefonnummer. Denne lappen leveres i en boks på Styrekontoret før kl. 12:00.

 

Spørsmål 1: På hvilken dag spiste Jesus sitt siste måltid før korsfestelsen?

Spørsmål 2: Hva heter de juvelbelagte påskeeggene?

 

Question 1: On what day did Jesus eat his last meal before the crucifixion?

Question 2: What is the Easter eggs covered in jewels called?