Luke 2 Mannhullets Julekalender

Publisert: 02. Desember 2018 10:06. Sist endret: 02. Desember 2018 10:18.

Hver dag frem til 20.desember vil det bli åpnet en ny luke i Mannhullets julekalender der du kan vinne fine premier av typen spiselige!

Slik foregår det:

 

1. Hver dag i desember kl. 10:00 legges det ut et spørsmål på Mannhullet.no

2. Fram til kl. 12:00 vil du ha mulighet til å levere svar på spørsmålet. Svaret skrives på en lapp og den må inneholde navn, klassetrinn og telefonnummer. Denne lappen leveres i en boks på Styrekontoret før kl. 12:00.

3. Blant de riktige svarene trekkes det en vinner som vil bli kontaktet. Vinneren annonseres på Mannhullet.no og blir premiert med en gave.

 

Tema for oppgavene kan variere,  men knyttes ofte til undergruppen som presenterer oppgaven, og dagens spørsmål stilles av COMA

 Det henger en stige på siden av et skip ved havnen. Vannet når opp til det nederste trinnet. Det er 20 cm mellom hvert trinn, og stigen er 180 cm lang. Tidevannet stiger 15 cm i timen. Når vil vannet nå opp til det øverste trinnet?

 

// ENGLISH VERSION

 

There will be held a Christmas calendar every day until December 20, where tasty gifts are given to the winner!

 

How to participate:

1. Every day at 10:00 a question will be posted at Mannhullet.no.

2. Until 12:00 it is possible to deliver a note with the answer to the question. The note must be delivered in a box in the office of the board of Mannhullet. Besides the answer, the note must contain your name, phone and grade.

3. The drawn winner will be contacted by phone. The winner is announced at Mannhullet.no, and will receive a gift.

 

The question of today is:

 

There is a ladder at the side of a ship at the harbor. The water reaches the bottom step. It is 20 cm between each step and the ladder is 180 cm long. The tide rises 15 cm per hour. When will the water reach the top step?