Om mannhullet

Mannhullet er linjeforeningen til Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim. Siden stiftelsen i 1917 har foreningen blitt driftet av frivillige som jobber for et godt studentmiljø ved studiet. Mannhullet er åpent for alle studenter ved instituttet for Marin teknikk, NTNU Trondheim og tidligere studenter ved Skipsteknisk- og Nautikk avdeling. Medlemskapet oppnås ved betaling av engangskontingent som gir livsvarig medlemskap. Medlemmer i Mannhullet omtales som Mannhullitter. Medlemmer får tilgang til medlemsdelen av vår hjemmeside, noe som gir mulighet for å lese linjeforeningsavisen vår, melde seg på arrangementer og se bilder i arkivet. I tillegg blir medlemmer lagt til en mail-liste hvor informasjon om aktiviteter jevnlig sendes ut.

Styret er Mannhullets nest høyeste organ og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen, samt økonomien. Leder av Styret kalles Formann og velges hvert år demokratisk på et valgmøte der samtlige Mannhullitter som møter opp har stemmerett. Formann har deretter ansvar for å sette sammen et styre. Styrestillingene lyses ut og alle Mannhullitter har mulighet til å søke. Mannhullet har mange undergrupper som arrangerer sammenkomster og arrangement som gagner alle Mannhullitter. Dette fører til at Mannhullitter har et bredt tilbud av aktiviteter knyttet til studietiden sammen med andre studenter ved Marin teknikk. I tillegg har Mannhullet underlagt to konferansekomiteer som arrangerer større faglige arrangement, med fokus på nærings, arbeid og mellommenneskelige temaer. I forbindelse med at linjeforeningen ble 100 år i januar, ble det opprettet én komite til. Denne hadde ansvar for å arrangere to ukers feiring med et bredt spekter av aktiviteter for alle nåværende og tidligere Mannhullitter.

Vil du høre hva som skjer i Mannhullet? Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt vil du få jevnlige oppdateringer om hva som foregår i Mannhullet. Du vil også motta invitasjoner til større arrangementer i Mannhullets regi.

I tillegg har vi opprettet et avlatsfond der uteksaminerte Mannhullitter kan få avlat for sine synder ved å støtte Mannhullet. Donasjonen kan være av valgfri størrelse og hyppighet, og er ikke et krav for å være med på nyhetsbrevet. Send epost til styret@mannhullet.no.

 

Kontaktinformasjon

Fakturaadresse:
Mannhullet
Stud.Post 25
Marinteknisk Senter, NTNU
7052 TRONDHEIM,
Norway

Kontaktperson:
Henrik Heien 
+47 46663757

formann@mannhullet.no
styret@mannhullet.no