INSTITUTTILLITSVALGT (ITV)

Profilbilde av Anne Sophie Sagbakken Ness

Anne Sophie Sagbakken Ness

Profilbilde av Anna Holm Gjeraker

Anna Holm Gjeraker

Om ITV

Som instituttillitsvalgt (ITV) er vi tillitsvalgte på vegne av alle studentene på Tyholt og vår hovedoppgave er å sørge for at studentenes rettigheter blir ivaretatt og at deres ønsker blir hørt. Vi er i jevnlige møter med studentrådet for IVT, ledelsen på instituttet og studenttinget.

Er det noe du ikke er fornøyd med, eller har du forslag som kan gjøre din og alles studiehverdag bedre; kom til oss! Det er vår jobb å formidle dette videre. Vi holder til på styrekontoret (A1.021), så kom innom for en hyggelig prat eller send oss en mail.

KLASSETILLITSREPRESENTANTER (KTR)

Profilbilde av Live Forfang Bjørnstad & Anders Falsen Habostad

Live Forfang Bjørnstad & Anders Falsen Habostad
KTR

Profilbilde av Matias Bøe Olsen

Matias Bøe Olsen
KTR

Profilbilde av Jørgen Gulpinar

Jørgen Gulpinar
KTR

Profilbilde av Vilde Eirin Bruun

Vilde Eirin Bruun
KTR

Profilbilde av Pavel Germanjuk Skipenes

Pavel Germanjuk Skipenes
KTR

Profilbilde av Theodora Sommerlade

Theodora Sommerlade
KTR