NTHS

Nordens Tekniska Høgskolers Skeppsbyggarekongress (NTHS) Undergruppen NTHS representerer Mannhullets delegasjon som deltar på en kongress som arrangeres i et samarbeid med de 4 nordiske landene, og til sammen 5 ulike linjeforeninger. Hvert år arrangeres det en uke med bedriftspresentasjoner og sosiale arrangementer for å knytte bånd mellom fremtidige marin-ingeniører mellom de nordiske landene.

Historie

Nordens Tekniska Høgskolers Skeppsbyggarekongress (NTHS)
NTHS ble opprettet 1948 mellom til sammen fem ulike linjeforeninger fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Totalt deltar 50 studenter fra de ulike linjeforeningene på en uke med bedriftspresentasjoner og sosiale arrangementer i vertsnasjonenes hjemland.

NTHS er et samarbeids om å knytte bånd mellom de ulike linjeforeningene, men også for å gi de fremtidige marin-ingeniørene et bredere innblikk i det marine næringslivet.

Oppgaver

Nordens Tekniska Høgskolers Skeppsbyggarekongress (NTHS)
NTHS er et samarbeid mellom de 4 nordiske landene og til sammen 5 ulike linjeforeninger om å lage en uke med bedriftspresentasjon er sosiale arrangementer i vertsnasjonens land. Hver linjeforeninger rullerer på å ta i mot fremtidige marin ingeniører fra de andre linjeforeningene og arrangerer en spennende og morsom uke for å knytte bånd mellom nasjonene.

Den norske delegasjonen er representert av til sammen 10 heldige Mannhullitter fra 3.. og 5.-klasse som er valgt ut gjennom loddtrekning. Som Mannhullitt har man mulighet til å søke seg inn i 3. klasse, og blir trukket ut som en av de heldige får man være med på kongress i 3.- og 5.-klasse, samt at man er invitert til samtlige banketter livet ut.

NTHS avsluttes med stor bankett hvor samtlige deltakere fra tidligere kongresser har mulighet til å delta. Dette gjør at man gjennom undergruppen har mulighet til å knytte nye bånd til andre Mannhullitter på tvers av klassetrinn, returnerende Mannhullitter som er ferdig utdannet sivilingeniører og fremtidige marin-ingeniører fra de andre nordiske landene.