Formannsvalg 2022

Fredag 11. februar skal Formann for Mannhullet 22/23 velges. Dette er et av de viktigste arrangementene i løpet av året, ettersom det er her du har størst mulighet til å påvirke hvilken retning Mannhullet skal bevege seg.

Formannsvalget 2022 blir arrangert fysisk i T2, men pga smittesituasjonen vil det også være mulig å kunne følge med på valget digitalt.

Alle som ønsker å stemme under valget må melde seg på arrangementet før kl 18.45 på fredag, og det er kun Mannhullitter som har stemmerett. Dette gjelder både for de som deltar fysisk og digitalt. Les mailen til Andreas for agenda og mer informasjon om valgprosessen. 

De forhåndsmeldte kandidatene er:

  • Ragnhild Nestvold
  • Amund Helle
Starter: 11. februar 2022 19:00
Slutter: 11. februar 2022 23:59
Sted: T2/Digitalt
Arrangør: Mannhullet
Antall påmeldte/antall plasser: 173/300
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6