Marina

Marina er Mannhullets fjerde statsmakt. Undergruppen sørger for å opplyse Mannhullitter om hva som skjedde på arrangementer som de selv har drukket vekk fra hukommelsen.

Historie

Tidligere har Marina blitt utgitt som papirutgave. I tråd med digitalisering og et økt fokus på
bærekraft har avisen hovedsakelig gått over til digitalt formant de siste årene. Nylig har Marina også
prøvd seg på podcast og vi håper på at dette også skal bli en god tradisjon i årene fremover.

Oppgaver

Marina driftes normalt av 1-2 redaktører, men det hender også det blir etablert en større redaksjon.
Dette avhenger av hva sittende redaktører ønsker. I forkant av hver utgave blir det arrangert
skrivedag hvor alle Mannhullitter er velkomne til å bidra med minner og/eller å skrive et innlegg.
Marina sørger for god informasjonsflyt mellom Mannhullitter om hva som skjer på Tyholt, både
nyttig og unyttig. Til vanlig blir det gitt ut 2-4 utgaver i semesteret, vanligvis etter større begivenheter
som fadderperiode, UKA, RUKA og Regatta.

www.mannhullet.no/marina/paper/