Skipslogen

Kjellerstyret er undergruppen som er ansvarlig for å drifte Skipslogen, marinstudentenes egen kjeller på MTS. Dette er undergruppen som er ansvarlig for å arrangere fester og andre sosiale sammenkomster på kjelleren, i tillegg til øvrig drift og vedlikehold.

Historie

Kjelleren ligger i første etasje i D-blokka på MTS, og var tidligere et bomberom. I 1985 kom initiativet om vår egen studentbar på Tyholt, og med det ble Skipslogen stiftet og arealet ble omgjort til studentbar. Siden den gang har kjelleren på sett og vis vært marinstudentenes sosiale hovedsete. Her arrangeres fester, vors og quiz, for å nevne noe. Kjelleren er marinstudentenes naturlige samlingssted, og er et sted man kan møtes og skape bekjentskap på tvers av klassetrinn, enten man er med i kjellerstyret eller om man er på kjelleren for en morsom kveld.

Oppgaver

Kjellerstyret er undergruppen som har ansvar for å føre Trondhjemstudentenes stolte kjellertradisjoner videre. Styret består av medlemmer fra første- til femteklasse, og det er opptak hver høst. Som medlem av kjellerstyret er du ansvarlig for å være med å drifte baren, hvor drift innebærer å stå bak bardisken, samt rydding og vasking i forbindelse med sosiale arrangementer. I tillegg gjennomføres det dugnad vanligvis én gang i semesteret. Det å være med i kjellerstyret medfører en rekke goder, hvor den største er at man får være med på noe veldig sosialt og gøy. I tillegg har man muligheten til å krite om det så skulle ha seg slik at man ikke har med seg nok penger på kjelleren. Kjellerstyret har en pensjonistordning som innebærer at man i de to første årene i kjellerstyret er et aktivt medlem med det ansvaret som følger med. Etter de to første årene regnes man som pensjonist og har ikke lenger ansvar for å drifte baren, men man mister derimot ingen av godene. Mange velger allikevel å engasjere seg til tross for pensjonisttilværelsen. Kjellerstyrets aktive medlemmer fyller rollene som kjellersjef, nestleder, ølsjef, spritsjef, gruppeledere, for å nevne noe. Kjellersjef velges under kjellerstyrets egen generalforsamling hver vår, og deretter velger kjellersjefen ut sitt nye styre.

Alle godene og det morsomme til side så er kjellerstyret viktig for å videreføre stolte tradisjoner, og som en del av styret er du høyt verdsatt.