MMUG

Oppgaver

ppgaven til Mannhullets Medieutstyrsgruppe, MMUG, er å forvalte Mannhullets medieutstyr. Fra opprinnelig å være en interessegruppe som holdt orden på musikk-, og lydutstyr som brukes av linjebandet Ship Happens og revybandet til MiT, har MMUG i dag også eierskap til et utvalg utstyr til lys, lyd, film og foto som brukes til diverse arrangementer i regi av Mannhullet.

Medlemmene i MMUG er med å bidra med teknisk kompetanse og utstyr til mange tradisjonsrike arrangementer, som for eksempel Regatta, Tyholt Rock, Ruka, Jubileet, revy m.fl. I tillegg låner MMUG også ut utstyret sitt til den interesserte Mannhullitt, samt driver utleie til studentorganisasjoner omkring i Trondheim. Med dette håper MMUG å kunne bidra til at interessen blant Mannhullitter for medieteknisk kompentanse ikke skal begrenses av den enkelte Mannhullitts personlige økonomi.