Ølbryggerlauget

Mannhullets Ølbryggerlaug er en samling av alle linjeforeningens ølentusiaster. Dette er en ypperlig arena for å utforske forskjellige øltyper, samtidig som det er mye penger å spare. Mange blir overrasket over hvor lett det er å lage god øl. Hvis resultatet mot formodning skulle stå mot forventning er dette et laug som med glede gir tips og triks til neste forsøk.

Historie

I anledning RUKA 2014 ble det blant annet arrangert ølbryggerkurs. Dette viste seg å bli en stor suksess, hvor det gikk opp et lys for flere av kursdeltagerne. Blant de ivrigste ølentusiastene finner vi Andreas Bro Kolstø og Even Wollebæk Førrisdal, sammen med Sigurd Aurvåg Sørum etablerte de Havsteinbakken bryggeri. Bryggeriet befant seg på kjøkkenet til Andreas. Overraskelsen ble stor når det viste seg at brygging fikk de bra til. Komfyren bydde allikevel på en del begrensninger: både med kvantum og konsistens. Høsten 2015 ble det mer og mer snakk om å kjøpe inn en Speidel Braumeister, men økonomien til dette hadde ikke hjemmebryggerne. Ideen om å forme et ølbryggerlaug kom da på bordet, det ble holdt møter med kjellersjef og formann i linjeforeningen. De undersøkte og om andre linjeforeninger hadde gjort lignende. Ikke overraskende viste det seg at det er mange ølglade sivingstudenter i Trondheim. De oppdaget Gløshaugen bryggeforum: en arena hvor linjenes bryggerlaug kunne utveksle erfaringer og organisere felles aktiviteter. Til tross for et ikke eksisterende ølbryggerlaug fikk Mannhullittene ta del i neste møte.

Utover 2016 begynte Havsteinbakken bryggeri å levere øl til kjelleren, og ølinteressen blant marinstudentene økte. Det ble arrangert IPA-opp på Skipslogen, hvor marin seiret over de andre linjeforeningene. Etterspørselen for hjemmebrygg ble stor, og bryggingen ble flyttet til en kjeller på Moholt. Her hadde de en 50-liters speidel som man kunne benytte seg av. Drømmen om bedre utstyr ble oppfylt, men det var fortsatt et stort ønske om et eget bryggelaug for Mannhullet. Etter flere møter med styret tok ideen mer og mer form og det ble opprettet en egen konto for ølbryggerlauget. I 2017 ble det vedtatt at det skulle kjøpes inn en Speidel Braumeister 20 L. Denne kan alle medlemmene i ølbryggerlauget nå disponere fritt.

Oppgaver

Mannhullets Ølbryggerlaug har som mål å samle alle ølinteresserte. Her ønsker vi alle velkommen på tvers av kompetanse. Lauget disponerer bryggeutstyr som medlemmer fritt kan benytte seg av. For å ble tatt opp som medlem i lauget må man delta på ølbryggerkurs som blir arrangert hvert semester. På kursene går man gjennom bryggeprosessen fra A til Å slik at alle skal føle seg trygge nok til å brygge på egenhånd. Føler man allikevel at man sliter eller ender opp med dårlige resultater fungerer ølbryggerlauget som et forum hvor man kan utveksle erfaringer og be om hjelp fra medlemmer med mer kompetanse. Mange opplever at det å brygge er enklere enn de kanskje hadde sett for seg. Ikke bare føler man en stor mestringsfølelse når man brygger, man gleder også lommeboka.

I tillegg til å arrangere kurs har vi to andre ting på agendaen: I høstsemesteret vil alle medlemmer ble invitert til å delta på konkurranse, hvor lauget kårer en vinner. I løpet av vårsemesteret blir det arrangert ølgilde, en fest hvor det både blir servert mat og øl i godt selskap.

Mannhullets Ølbryggerlaug ønsker alle som tenker at dette kan være noe for dem hjertelig velkommen!