Surfetur til Hoddevika

Ærede Mannhullitter // Dear fellow students

Kort versjon:

HVA: Surfetur med COMA

NÅR: 16. - 19. Mars

HVOR: Hoddevika, Stadt

Hvorfor: https://www.lapoint.no/surfcamp/norge/

Påmelding: Torsdag 09.02.2023 kl. 12:00

Lang versjon: 

Gjengen i COMA arrangerer surfetur til Hoddevika på Stadt! Her kan mannhullitter slikke sårene etter kollen og lade opp til nok et eksamenshelvette. Vi har fått sikret alle de 28 plassene Lapoint kan tilby i Hoddevika, og vår ærede Neptunus Rex sørger for forhold du sent vil glemme. Her er det rom for enhver surfer, erfaren eller helt fersk!

Turen varer fra torsdag til søndag i uke 8. Vi reiser sørover torsdag rundt kl 12 og turen tar omtrent 8 timer. Det blir surfing fredag, lørdag og mulighet for å surfe søndag før vi vender snuten tilbake mot Trondheim.

Kurset består av to timer undervisning i bølgene, både fredag og lørdag. Kursene gis etter nivå: Nivå 1 for nybegynnere, og Nivå 2 for viderekomne. 

I år kan du velge mellom tre pakker:

Overnatting + surfeutstyr + kurs: 3500,-

Overnatting + surfeutstyr: 3100,-

Kun overnatting: 2000,-

Prisene inkluderer også transport og to fellesmiddager (fredag og lørdag). Prisene er estimater og avhenger av hvor mange som kan stille med bil, det som evt blir til overs vil bli tilbakebetalt. Frokost, lunsj og bensinutgifter kommer i tillegg.

Dersom du vil være med og har mulighet til å stille med egen bil, si ifra så fort som mulig. Du blir kompensert med 1000kr, og prioritert til plass. 

OBS! Betalingsfrist er en måned før avreise. Om man ikke betaler innen fristen, går plassen til nestemann på ventelista. Betaling er bindende, så man står selv ansvarlig for å selge plassen videre dersom man ikke har mulighet til å delta. Dette er fordi Lapoint skal ha betalt, og fullstendig liste over deltakerne i forveien av surfeturen.

Påmeldingen åpner torsdag 09.02.23 kl. 12.00. Av erfaring vet vi at plassene fylles opp raskt, så sitt klar når påmeldingen starter! 

Hvis du skulle ha noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi gleder oss til tur! :-D

PS: Vi prøver å legge til rette for at en bil kjører innom Sunnmørsalpene for et par dager på randonee på vei hjem til Trondheim. Gi lyd dersom dette høres interessant ut!

 

// English version

SHORT VERSION:

WHAT: Surfing trip with COMA

WHEN: 16. - 19. March

WHERE: Hoddevik, Stadt

WHY:  https://www.lapoint.no/surfcamp/norge/

ENTRY: Thursday 09.02.23 kl 12.00

LONG VERSION:

In the beginning of October COMA is inviting you to join the annual surfing trip to Hoddevik, three days of good waves brought to you by his royal highness Neptunus Rex.

The trip lasts from Thursday to Sunday in week 8. We travel south on Thursday around 12 noon and the trip takes approximately 8 hours. There will be surfing on Friday, Saturday and the opportunity to surf on Sunday before we head back towards Trondheim.

The course consists of two hours of teaching in the waves, both Friday and Saturday. The courses are given by level: Level 1 for beginners, and Level 2 for advanced students.

This year you can choose between three packages:

Accommodation + surfing equipment + course: NOK 3,500

Accommodation + surfing equipment: NOK 3,100

Accommodation only: NOK 2,000

The prices also include transport and two joint dinners (Friday and Saturday). The prices are estimates and depend on how many people can provide a car, anything left over will be refunded. Breakfast, lunch and petrol expenses are added.

If you want to participate and have the opportunity to bring your own car, let us know as soon as possible. You will be compensated with NOK 1,000, and prioritized for a place.

ATTENTION! Payment deadline is one month before departure. If you do not pay by the deadline, the place goes to the next person on the waiting list. Payment is binding, so you are responsible for reselling the place if you are unable to participate. This is because Lapoint must have paid, and a complete list of the participants in advance of the surf trip.

Registration opens on Thursday 09.02.23 at 12.00. We know from experience that places fill up quickly, so be ready when registration starts!

If you have any questions, don't hesitate to get in touch!

We are looking forward to the trip! :-D

PS: We are trying to arrange for a car to drive through the Sunnmørsalps for a couple of days on the randonee on the way home to Trondheim. Sound off if this sounds interesting!

 

Hoddevika

Starter: 16. mars 2023 12:00
Slutter: 19. mars 2023 21:00
Sted: Hoddevika
Arrangør: COMA

Påmelding
Stenger: 15. februar 2023 12:00
Antall påmeldte/antall plasser: 13/16
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6