Bedpres AF Offshore Decom

Mer detaljer kommer

Om AF Offshore Decom

AF Offshore Decom fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter, samt gode resultater og systemer innen HMS-området. Forretningsenheten har lang riveerfaring fra landbasert virksomhet og gode referanseprosjekter, i første rekke fra Ekofisk-feltet. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Eksempel på sistnevnte er utviklingen av piece small-metodikken, der AF Offshore Decom som første aktør benyttet anleggsmaskiner fra land til å rive en offshoreinstallasjon.

AF Offshore Decom logo
Starter: 5. september 2023 18:00
Slutter: 5. september 2023 23:00
Sted: Graffi Midtbyen
Arrangør: Bedriftskontakt Marin

Påmelding
Stenger: 3. september 2023 19:00
Antall påmeldte/antall plasser: 0/43
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6