Kvinnedagen!

Kjære damer!

 

HVA: Kvinnedagen

HVOR: T2

NÅR: 8. mars 11 - 12:30 

Påmeldingsfrist: 7.mars, 15:00

Vi på instituttet ønsker å feire dere flotte marin-damer neste onsdag på selveste kvinnedagen! Dette ønsker vi å gjøre ved å arrangere et lavterskel arrangement med foredrag fra et knippe jenter fra 5. klasse som blir etterfulgt av en bedre (påspandert) lunsj. Vi håper spesielt at det skal være motiverende for dere i 1. - 4. klasse å høre om hvordan jentene som snart skal ut i arbeidslivet har klart seg gjennom studiet. 

 

Håper alle ønsker å bli med å markere denne viktige dagen og at arrangementet kan bidra til å stifte nye bekjentskap på tvers av linjene!

Starter: 8. mars 2023 11:00
Slutter: 8. mars 2023 12:30
Sted: T2
Arrangør: Instituttet

Påmelding
Stenger: 7. mars 2023 15:00
Antall påmeldte/antall plasser: 51/200
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6