Genvors Tåkeluren!

Tåkelurens Generalforsamling

13. April 2024

Tidspunkt: 18:00 - 23:59

Sted: Kjellern

Agenda

 

 1. Presentasjon av agenda
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Saksliste
  1. Tåkestyrets beretning
  2. Presentasjon av økonomi
  3. Kunstnerisk innslag

(Paus)e 10 min

 1. Valgprosess v/dirresjant
 2. Presentasjon av tellekorps
 3. Kandidater
 4. App(r)eller

(PAUS)e 10 min

 1. Utspørring av kandidater
 2. Avstemning
 3. Presentasjon av ny Dirresjant
 1. Evaluering av møtet

byn

Starter: 13. april 2024 18:00
Slutter: 13. april 2024 22:00
Sted: Kjellern
Arrangør: Tåkeluren

Påmelding
Stenger: 13. april 2024 18:00
Antall påmeldte/antall plasser: 28/6969
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6