Olav Olsen - Bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon med Olav Olsen 14.september kl. 18.15 i T2 på Tyholt. Møte opp kl 18.00 for registrering. Etter presentasjonen vil det bli bespisning på Una Solsiden.

NB: Oppmøte etter klokken 18.15 eller å ikke møte opp medfører prikk. 

Om Dr. techn. Olav Olsen

Dr.techn.Olav Olsen er et uavhengig byggeteknisk og marinteknisk rådgiverfirma som er engasjert i konseptstudier og detaljprosjektering av både offshore og landbaserte konstruksjoner. Dr.techn. Olav Olsen AS i dag, har 110 ansatte på Lysaker utenfor Oslo og i Trondheim.  Høsten 2020 ble OO del av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike.

Dr.techn. Olav Olsen AS er rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi.  Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, som konseptstudier, detaljprosjektering, verifikasjon, oppfølging i byggefase, tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

Dr. techn. Olav Olsen logo
Starter: 14. september 2021 18:00
Slutter: 14. september 2021 22:00
Sted: Una Solsiden
Arrangør: Bedriftskontakt Marin
Antall påmeldte/antall plasser: 35/48
Dette arrangmentet er åpent for:
1 2 3 4 5 6 Alumni