Om Mannhullet


Mannhullet er linjeforeningen til Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim. Siden stiftelsen i 1917 har foreningen blitt driftet av frivillige som jobber for et godt studentmiljø ved studiet. Mannhullet er åpent for alle studenter ved instituttet for Marin teknikk, NTNU Trondheim og tidligere studenter ved Skipsteknisk- og Nautikk avdeling. Medlemskapet oppnås ved betaling av engangskontingent som gir livsvarig medlemskap. Medlemmer i Mannhullet omtales som Mannhullitter. Medlemmer får tilgang til medlemsdelen av vår hjemmeside, noe som gir mulighet for å lese linjeforeningsavisen vår, melde seg på arrangementer og se bilder i arkivet. I tillegg blir medlemmer lagt til en mail-liste hvor informasjon om aktiviteter jevnlig sendes ut.

Styret er Mannhullets nest høyeste organ og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen, samt økonomien. Leder av Styret kalles Formann og velges hvert år demokratisk på et valgmøte der samtlige Mannhullitter som møter opp har stemmerett. Formann har deretter ansvar for å sette sammen et styre. Styrestillingene lyses ut og alle Mannhullitter har mulighet til å søke. Mannhullet har mange undergrupper som arrangerer sammenkomster og arrangement som gagner alle Mannhullitter. Dette fører til at Mannhullitter har et bredt tilbud av aktiviteter knyttet til studietiden sammen med andre studenter ved Marin teknikk. I tillegg har Mannhullet underlagt to konferansekomiteer som arrangerer større faglige arrangement, med fokus på nærings, arbeid og mellommenneskelige temaer. I forbindelse med at linjeforeningen ble 100 år januar 2017, ble det opprettet en komite til. Denne hadde ansvar for å arrangere to ukers feiring med et bredt spekter av aktiviteter for alle nåværende og tidligere Mannhullitter.